Machapisho

RISALA YA RAMADHANI, UCHUMI NA SHUKURANI
Risala ya Wazee
Al-Munajat
MALAIKA
Dalili za Kiama
Mwongozo kwa Kina Dada wa Akhera
Fimbo ya Musa (A.S)
Risala ya Mimi na Atomu
MADIRISHA 33
Misingi katika Kuzifahamu Hadithi za Mtume Hali ya Kuzilinda na Dhana Potofu
Küçük Sözler
Haşir Risalesi
Mucizat-i-Ahmediye
Tabiat Risalesi
Meyve Risalesi
Elhüccetüzzehra Risalesi
İhlas Risalesi
Âyet-ül Kübra Risalesi
23. Söz
Gençlik Rehberi
Hastalar Risalesi
Miraç Risalesi
Uhuvvet Risalesi